Acció formativa centrada en el coneixement dels serveis de la biblioteca pública i la seva organització, adaptada al cicle formatiu.

Objectiu de l’activitat:

Formar en actituds, valors i comportament en espais públics.
Donar a conèixer l’espai i els recursos de la biblioteca adreçats a la seva edat.
Difondre una selecció d’autors i títols que figuren com a clàssics moderns imprescindibles en el recorregut lector dels infants.
Animar als infants a venir a la biblioteca acompanyats d’un adult per potenciar l’àrea infantil com un espai familiar.

Continguts:

Què hi ha a la Biblioteca? El fons adreçat a la seva edat. Normativa i serveis bàsics.

Metodologia:

Asseure’s en semicercle, donar la benvinguda i fer les presentacions (personal biblioteca, mestres i grup classe).
A través del fil conductor de la nostra mascota, coneixerem per què serveixen les biblioteques i què hi poden trobar.
Explicació d’un conte (veure títols orientatius).
Deixar que els infants es moguin lliurament per la sala i triïn els contes que volen llegir.
Comiat foto de grup i convidar-los a fer ús de la biblioteca.

Nivell educatiu al qual s’adreça:

P3 Educació Infantil P4 Educació Infantil, P5 Educació infantil.

Recomanem una visita per cicle.

Temporalització:

Durada: Entre 35 i 60 minuts, depenent del nombre d’alumnes.

Calendari: De setembre a juny

Organització de l’activitat:

Nombre d’alumnes per grup: Grup classe (màxim 25 alumnes)
Horari de l’activitat: Biblioteca Can Pedrals (a determinar) / Biblioteca Roca Umbert (dimecres i divendres,

de 10 h a 14 h)

Lloc on es desenvolupa l’activitat: Biblioteca Can Pedrals i Biblioteca Roca Umbert

L’organitza:

Biblioteques de Granollers

Preu: Gratuït

Observacions:

Cal indicar a quina de les dues biblioteques es vol fer l’activitat

Persones de contacte:

Pilar Llorens (Biblioteca Can Pedrals). Tel.: 93 879 30 91. llorenspp@diba.cat [1]
Glòria Gorchs (Biblioteca Roca Umbert). Tel.: 93 860 44 50. bru@ajuntament.granollers.cat [2]

Activitat oberta a grups de fora de Granollers:No