Acció formativa centrada en la recomanació de llibres i revistes.

Objectiu de l’activitat:

Recomanar bones lectures adients a les diferents edats i animar els infants a llegir. Donar a conèixer el fons de novel•la juvenil de les biblioteques.
Donar a conèixer el club de lectura juvenil de la biblioteca.

Continguts:
Les recomanacions poden ser de documents del fons aprofitant períodes de novetats com Sant Jordi o Nadal.

Metodologia:

En un ambient distès la biblioteca presenta llibres adequats ales necessitats i gustos de cada grup classe amb l’objectiu de donar a conèixer llibres de qualitat.

La conductora convida als alumnes a interactuar i parlar de les seves lectures.

Segons la disponibilitat del grup, es deixa una estona per mirar llibres lliurement.

Nivell educatiu al qual s’adreça:

1r i 2n ESO

Temporalització:

Durada: Entre 35 i 60 min. Depenent del nombre d’alumnes

Calendari:D’octubre a juny

Organització de l’activitat:

Nombre d’alumnes per grup:Grup classe
Horari de l’activitat: dimecres o divendres matí

Lloc on es desenvolupa l’activitat:Biblioteca Roca Umbert

L’organitza:

Biblioteques de Granollers

Nom de la persona de contacte:Glòria Gorchs Tel. 93 860 44 50

Correu electrònic de la persona de contacte:gorchspg@diba.cat

Preu:Gratuït

Activitat oberta a grups de fora de Granollers:No