Àrea de l’activitat: Ciències naturals i medi ambient – L’energia

Tipus d’activitat: Visita

Objectiu de l’activitat:

Aproximar el món de l’energia i de la seva producció.

Els principals objectius són:

Conèixer una central tèrmica

Identificar elements de la producció energètica: matèries primeres, transformació,

Relacionar els processos físics bàsics amb la quotidianitat d’una llar: calderes, calefaccions, llar de foc, etc.

Millorar el nivell de coneixement de física a partir de vocabulari clau: calor residual, estat gasós, etc.

Avaluar l’impacte de la producció energètica en el medi ambient, identificar el consum com a motor de canvi.

Descripció breu de l’activitat: 

Aquesta visita permet identificar processos físics bàsics de creació de l’energia a partir del patrimoni conservat a la Tèrmica. Això ens permet fer vincles amb elements quotidians de transformació de l’energia.

L’espai pel carbó, els tubs del petroli, les calderes apagades, els motors intactes, els transformadors, el refrescador, el quadres de comandament: tots aquest elements són un circuit que ens ajuda a veure aquest procés de manera mecànica, construït als anys 50 sense cap element electrònic de suport.

Acompanyarem les visita de maquetes i altres elements que ajuden a acabar d’identificar els processos i elements que cal destacar.

S’aconsella acompanyar-la de l’oferta de tallers.

Nivell educatiu al qual s’adreça:

Primària i ESO

Temporalització:

Durada: 1 hora

Calendari: Curs escolar

Organització de l’activitat:

Nombre d’alumnes: grup classe

Horari de l’activitat: Horari lectiu

Lloc on es desenvolupa l’activitat: La Tèrmica a Roca Umbert

Organització: Roca Umbert Fàbrica de les Arts

Inscripcions:  activitatseducatives@rocaumbert.cat

Preu: 52 € per grup

Observacions:

Activitat oberta a grups de fora de Granollers