La Tèrmica de Roca Umbert és un espai patrimonial inaugurat el novembre de 2011. La seva missió és donar a conèixer el patrimoni industrial de la ciutat de Granollers a partir de les restes conservades de la Tèrmica de Roca Umbert.

Els principals objectius són:

  •  Conservar el patrimoni industrial
  •  Posar en valor el patrimoni industrial
  •  Sensibilització de la societat en temes d’energia i medi ambient.

 

Tal i com es conserva, és una construcció singular en què es produïa energia mitjançant primeres matèries com el carbó i el fuel que actualment estan en desús a causa de l’elevat grau de contaminació que provoquen, tot i que en alguns països encara s’utilitzen pel seu dissimulat baix cost econòmic.

L’edifici que l’acull va ser construït a inicis de la dècada dels anys 50 del segle passat, ja que, segons la documentació, el 1952 ja hi havia instal·lada la primera caldera.

L’augment de la producció tèxtil i les habituals restriccions elèctriques van fer necessària la compra d’aquest equipament perquè proporcionés, de manera autònoma, l’energia que la fàbrica necessitava.

Es tracta d’un patrimoni singular per dos motius: perquè és representatiu d’un tipus de producció energètica que va existir al nostre país durant un temps marcat per la dictadura i l’autarquia econòmica i perquè actualment se’n conserven molt pocs en què encara s’hi pugui observar tot el conjunt.

Existien altres edificacions exteriors que formaven part de la Central Tèrmica, com ara la cambra d’aigua, els tancs de fueloil, les reserves de carbó, etc., actualment desapareguts.

La recuperació de la Tèrmica que s’està portant a terme compta amb la col·laboració de les persones que van treballar a la fàbrica, ja que l’espai esdevindrà un centre d’interpretació que girarà entorn de tres eixos temàtics: la producció energètica, el passat industrial de Granollers i la memòria social de l’activitat fabril.

 

La Central Tèrmica consta de diferents espais:

  • L’espai de generació del vapor, on destaquen dues calderes.
  • L’espai de generació d’ electricitat, anomenat també la zona de turbines.
  • L’espai de refredament del vapor, que denominarem “refrescador”, situat en un edifici annex de planta circular.