CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ PER A UN/A CAP DE COMUNICACIÓ I PÚBLICS
· Anunci de la convocatòria
· Bases específiques de la convocatòria
Termini de presentació: 10 de juliol de 2017
· Llista provisional de persones admeses i excloses
· Llista definitiva de persones admeses i excloses

· Valoració de mèrits (2ª fase)
· Resultat de la primera part de l’examen escrit (3ª fase)
· Resultat de la tercera fase (examen escrit i defensa oral)
· Resultat final del procés de selecció