Descarregueu les bases: 07_18_Bases_Convocatoria_Administracio

La sol·licitud amb la documentació requerida s’haurà de presentar en el termini de 10 dies naturals del procés a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria a la web de Roca Umbert Fàbrica de les Arts, i al Tauler d’Edictes de la Societat.