L’objecte d’aquestes bases és realitzar un procés de selecció per a cobrir mitjançant contracte laboral temporal, fins la creació i la cobertura definitiva de la plaça, el lloc de treball de Tècnic d’activitats i projectes, amb les característiques següents:

Lloc de treball: Tècnic d’activitats i projectes

Nivell i categoria : C1 Tècnic Auxiliar

Tipus de contracte: Contracte laboral temporal, amb un període de prova de 2 mesos

Jornada completa

Sou brut anual: Segons conveni aplicable a les retribucions laborals de la societat

Termini de presentació de sol·licituds: del 19 de juny fins al 3 de juliol a les 14h.

 

Consulteu les bases: 103_18_Bases_Convocatoria_Tecnicauxiliar_P

Llistat de persones admeses i excloses: Llista_definitiva_Admesos_Exclosos_P

Modificació del llistat de persones admeses i excloses: Modificacio_Llista_definitiva_Admesos_Exclosos_P

Resultats de la 2a fase de valoració de mèrits: Resultats_2aFase_Valoracio_Merits_P

Resultats de la 3a fase (prova d’aptituds): Resultats_3aFase_Prova_Aptituds_TecnicActivitatsProjectes_P

Resultats de la 4a fase i resultat final del procés: Resultat_Final_4aFase_EntrevistaPersonal_TecnicActivitatsProjectes_P