Descarregueu les bases: 07_18_Bases_Convocatoria_Administracio

Llistat d’admesos i exclosos: Llista_definitiva_Admesos_Exclosos_Resultat_2a_Fase_P

Resultats de la 3a fase (prova d’aptituds): Resultat_3a_fase_P

Resultats de la 4a fase: Resultat_4a_Fase_Final_P

La sol·licitud amb la documentació requerida s’haurà de presentar en el termini de 10 dies naturals del procés a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria a la web de Roca Umbert Fàbrica de les Arts, i al Tauler d’Edictes de la Societat.