L’objecte d’aquestes bases és realitzar un procés de selecció per cobrir, mitjançant contracte laboral temporal, el lloc de treball de Tècnic/a d’Activitats i Projectes de Dinamització d’Arts visuals i de la Imatge, amb les característiques següents:
 Lloc de treball: Tècnic/a d’Activitats i Projectes de Dinamització d’Arts Visuals i de la Imatge.
 Nivell i categoria: C1 Tècnic Auxiliar.
 Tipus de contracte: Contracte laboral temporal, amb un període de prova de 2 mesos.
 Jornada completa.
 Sou brut anual: Segons conveni aplicable a les retribucions laborals de la Societat.

Termini de presentació: des del dia 28 de gener de 2020 fins al dia 11 de febrer de 2020, a les 14h.

Model de sol·icitud per presentar: Instancia_Generica_RUFASL_P

Consulteu les bases: 08_20_Bases_Convocatoria_Seleccio_Tecnic_Activitats&Projectes_ArtsVisuals&Imatge_P

Llista provisional de persones admeses i excloses: Llista_Provisional_Admesos&Exclosos_P

Llista definitiva de persones admeses i excloses: Llista_definitiva_Persones_Admeses&Excloses_P

Resultats de la primera part (examen escrit) de la tercera fase (prova d’aptituds): Resultat_1aPart_3aFase_Prova_Aptituds_P

Resultats totals de la tercera fase (prova d’aptituds): Resultats_3aFase_Prova_Aptituds_P

Resultats de la quarta fase (entrevista personal) i resultat final del procés de selecció: Resultat_Final_4aFase_EntrevistaPersonal_P