L’objecte d’aquestes bases és realitzar un procés de selecció per cobrir, mitjançant contracte
laboral temporal, el lloc de treball de Tècnic/a d’actuacions del Pla FEDER 2020/2021 de Roca
Umbert, amb les característiques següents:
– Lloc de treball: Tècnic/a d’actuacions del Pla FEDER 2020/2021 de Roca Umbert.
– Nivell i categoria: C1 Tècnic Auxiliar.
– Tipus de contracte: Contracte laboral temporal fins a la finalització del projecte objecte
del mateix, amb un període de prova de dos mesos.
– Jornada completa.
– Sou brut anual: aproximadament, 24.000 € bruts anuals, segons conveni aplicable a les
retribucions laborals de la Societat.
– Incorporació immediata.

Podeu consultar les bases: 48_20_Bases_Convocatoria_Seleccio_Tecnic_FEDER_P

Descarregueu instància genèrica: Instancia_Generica_RUFASL_P

Termini de presentació de sol·licituds: des del dia 13 de juny de 2020 fins al dia 19 de juny de 2020, a les 14h

Llista definitiva de persones admeses i excloses: Llista_Definitiva_Persones_AdmesesExcloses_P

Resultats de la primera fase (valoració de mèrits): Resultat_1aFase_Valoracio_Merits_P

Resultat de la segona fase (entrevista personal) i resultat final del procés de selecció: 06_Resultat_Final_2aFase_EntrevistaPersonal_P