Procediment obert per a la selecció d’una persona que ocupi amb caràcter indefinit el lloc de treball d’un/a Tècnic/a de producció tècnica, d’escenotècnia i manteniments, per a les funcions de Cap Tècnic i de Manteniment de Roca Umbert Fàbrica de les Arts

Tipus de contracte: Laboral Indefinit

Retribució anual bruta: 42.000 € aproximadament.

Jornada Laboral Ordinària: 35 hores setmanals amb un màxim de 150 hores extraordinàries de dilluns a diumenge per atendre les programacions i/o projectes objectes de la convocatòria.

Incorporació: Immediata

Consulteu les bases:  ConvocatoriaCapTecnicRU

Llista definitiva d’admesos i exclosos: 1_Acord_14_23_Aprovar_Llista_Definitiva_Persones_Admeses&Excloses_Cap_Tecnic_P

Resultats de la primera fase (valoració de mèrits i del Currículum Vitae): 01_Resultat_1aFase_Valoracio_Merits_Cap_Tecnic_P

Resultat de la segona fase (entrevista personal) i resultat final del procés de selecció”: 02_Resultat_Final_2aFase_EntrevistaPersonal_Cap_Tecnic_P