Panoràmic és el festival que té com a protagonista la fotografia, el cinema, el vídeo, les instal·lacions i altres pràctiques artístiques visuals contemporànies.

La segona edició de l’Open Panoràmic és una convocatòria oberta als artistes de totes les nacionalitats I sense límits d’edat. S’articula com un punt de trobada a partir del qual es genera una xarxa d’interacció entre creadors, experts del món de l’art i públic.

Un espai relacional on els creadors, seleccionats per l’equip del festival, mostraran el seu treball en la secció oficial. Així mateix, diversos agents del món de l’art (comissaris, galeristes, directors de centres d’art, de festivals internacionals o experts d’arts visuals d’institucions públiques) intercanviaran opinions, amb l’objectiu de promoure i divulgar, si s’escau, les creacions audiovisuals dels artistes a través de les seves xarxes o institucions.

La temàtica d’enguany és l’Extimitat. Panoràmic és centrarà i indagarà sobre aquests conceptes: les intimitats públiques i publicades, de la imatge secreta, privada i amagada a la imatge mostrada, descoberta i pública. Sota el concepte d’Extimitat es conviden els artistes a explorar els límits d’allò públic i privat.

Es presentaran obres en format audiovisual amb una durada màxima de 15 minuts. S’acceptaran obres basades en fotografies, vídeos, textos, infografies o webdocs (webdocs que implícitament tinguin la fotografia i/o el vídeo com a llenguatges narratius principals) o la hibridació d’algunes d’aquestes tècniques.

D’entre totes les propostes rebudes, el festival seleccionarà un màxim de 12 obres que es presentaran al Centre d’Arts Santa Mònica de Barcelona, entre el 22 i el 25 d’octubre de 2020. Els creadors hauran d’estar presents a l’acte, bé físicament o bé a través d’una connexió online en directe, per presentar el treball a l’equip de visionadors.

Tota la informació, les bases completes i el formulari d’inscripció per a enviar les propostes, es troben a la web del festival. El termini d’admissió finalitza el 4 de maig de 2020 a les 23.59 h.