Experiències escèniques de Pol Aumedes, un acordionista diatònic amb diferents disciplines artístiques.

Al llarg del temps la meva formació i treball artístic ha passat per diferents àmbits com les arts plàstiques, el teatre, el clown o la dansa que s’han anat sumant a la meva experiència als escenaris i m’han ajudat a ampliar la visió que tinc del fet escènic.

Habitualment s’ha entès el concert com una acte on predomina el so i deixem de banda aspectes importants que les altres arts potencien i que donen un valor afegit a les actuacions on s’hi posa èmfasis. Quan algú puja a l’escenari no podem obviar que tot el cos s’implica en l’actuació, igual que els elements que estan al nostre voltant o el públic mateix.

En cada una d’aquestes disciplines es posen de relleu unes característiques artístiques per damunt de les altres. En el teatre: el fil argumental, la paraula, l’escenografia i el vestuari. En el clown: la improvisació i la interacció amb el públic. En la dansa: el moviment i la música. En les arts plàstiques: la imatge gràfica i la textura. En la interacció tecnològica: les noves tecnologies aplicades a l’art com el mapping o la manipulació del so en directe.

El meu concert final, que es dura a terme al maig al teatre Ponent de Granollers, vol implicar en un sol espectacle totes aquestes disciplines artístiques amb l’acordió diatònic com a protagonista.

Es pot fer un segiment del procés del treball aquí.