La Universitat Popular de Granollers és una iniciativa que sorgeix de l’AIEP, Associació Impulsora de l’Educació Popular, una entitat formada per un grup heterogeni de persones que vetllen per la formació permanent.

La Universitat Popular de Granollers, doncs, ofereix cursos d’art, biologia, física, filosofia, història, literatura, matemàtiques, psicologia i educació sanitària, a càrrec de professorat especialitzat. Una oportunitat per a tothom que, al marge de l’edat, el gènere, les creences o el nivell d’estudis, mantingui el desig d’aprendre. Aquesta iniciativa també va dirigida a les persones que, en el seu moment, no van poder cursar els estudis que volien i a les que busquen una visió de conjunt i una perspectiva integrada dels sabers.

Per a inscripcions i més informació aquí.